Политика за личните данни

Уебсайтът ни хттDipsi.tech използва бисквитки, за да подобри потребителското преживяване и с цел събиране на Лични данни за оптимизиране на маркетинговите процеси и по-доброто обслужване на клиентите. Тази политика обяснява как точно и за какво се използва събирането на лична информация.

Какви данни събира DIPSI.tech

Уебсайтът ни събира информация, която има за цел:  

– да създава профил в уебсайта – например име, телефон, електронен адрес, фирмени данни
– да изпраща бързи запитвания за оферти през контактната форма на уебсайта, съдържащи информация за демографския профил и сфера на дейност на компанията и/или служителите й.
–  да изпраща немаркетингови рекламни комуникации;
– да изпраща имейл известия, които конкретно сте заявили;
– да изпраща имейл бюлетин, с който се съгласявате при всяка регистрация, (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
– да изпраща маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
– за осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);
– за справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
– предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
– потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
– други цели.

При предоставени лична информация през уебсайта ни, тя няма да бъде публикувана и ще бъде използвана в съответствие с разрешението, което ни давате.

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Кой има право да борави с вашите лични данни

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личната ви информация:

  • до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
  • във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
  • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
  • на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
  • на всеки човек, който вярваме, че може да с яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Ние разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки. Например Google Analytics, чрез който наблюдаваме трафика на нашия сайт. Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта.

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

Как защитаваме личната ви информация

Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.

Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.

Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен.

Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например, тук ви предлагаме кратки инструкции как да го направите:

За Internet Explorer (версия 10) – “Tools“, “Internet Options”, “Privacy”

За Firefox (версия 24) – “Tools”, “Options”, “Privacy”

За Chrome (версия 29) – “Customize and control, “Settings“, “Show advanced settings” и “Content settings

Длъжни сме да ви информираме, че блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове, включително и нашия.  

Бисвкитките, които използваме, са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Още информация

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика, свържете се с нас на имейл office@dipsi.tech

Shopping Cart