DIPSI Управление на проекти (Project Management) е софтуеър за цялостно планиране, организиране на използваните ресурси и управление на изпълнението на фирмените проекти не само вътрешнофирмени, но и на всички външни договори и поръчки. Освен напълно автоматизираното управление на процесите и дейностите по изпълнение и администриране на проекти, софтуеърът позволява на ръководителите на проекти и целия управленски екип на компанията да следят в реално време не само графика и сроковете на изпълнение, но и качеството и продуктивността на персонала, както и да контролират бюджета по обекти и проекти.

DIPSI Управление на проекти (Project Management) е платформа за изрядно фирмено планиране и управление с помощта на следните механизми на работа и изградени функционалности:

 • Създаване на договори с контрагенти – В електронен вид и прилагане на  сканирани екземпляри, както и възможност за създаване или прилагане на копия от анекси, снимки и всякакви придружаващи документи
 • Създаване на проекти – Всеки клиентски договор може да бъде един или няколко различни проекта (проект е всяка уникална дейност, която фирмата извършва, има начало и край, създава един или много продукти или услуги и изразходва ресурси);
 • Описване (планиране) изпълнението на проекти:
  -описание на проекта по задачите за изпълнението му
  -описание единични или повтарящи се дейности по задачите, които изразходват ресурси
  -описание на дейностите чрез: видовете работи, които могат да се извършват по нея; използването на ресурсите (човешки труд, ДМА и обекти), видовете вложени материали
  -създаване на времеви графици за дейностите
  -генериране на потребителски видове работи, които могат да съставят задачи, и превръщането им в отделна функционалност
  – възможност за оперативни корекции за видовете работи и задачи и работните графици до приключване на проекта

  DIPSI Управление на проекти може да използвате като пълнофункционална система за Project Management с пълен достъп до всички функционалности или в зависимост от дейността на компанията ви, да изберете вариант с по-малко функционалности, с които да управялвате само договорите и проектите си.

Основни предимства на Управление на проекти (Project Management)

Калкулирай и поръчай

Shopping Cart