С DIPSI Склад и Логистика управлявате изключително лесно и подредено складовото стопанство на всеки вид търговски обект или бизнес – фабрики, логистични центрове, магазини, ресторанти.

Чрез модула се извършват всички видове операции като разпадане и обединяване (създаване на рецепти) на стоки и материали, междускладова размяна и други вътрешни операции, създаване на огромен брой складове на фирмата. Стоките могат да се описват с различни динамични характеристики. Чрез модула можете да ценообразувате и да следите продажните цени на стоките.

През този модул въвеждате и издавате фактури (проформи фактури) по различни критерии и с различни валути, както и съпътстващи документи като Стокови разписки, Протоколи за въвеждане и изписване,  Международна товарителница за автомобилен превоз (CMR) и др.. Изпращате към клиентски имейл издадения му документ директно от модула.

DIPSI Склад и Логистика е интегриран с модул Счетоводство, което позволява автоматизирано осчетоводяване на операциите в склада.
Създаден за многопотребителска среда, така, че да се работи независимо от много и различни по роли и операции потребители.

Основни предимства на DIPSI Склад и Логистика 

Калкулирай и поръчай

Shopping Cart