DIPSI Дълготрайни активи управлява състоянието, елиминира проблемите и поддържа всички необходими функционалности за описване и отчитане на  Дълготрайните Активи (ДА) на компанията.  

Материалните, нематериалните, финансовите, нетекущи активи и инвентар на предприятието и движението се следят и управляват изключително лесно и систематично с DIPSI Дълготрайни активи. В модула формирате САП и ДАП, както и всички справки по движението на Дълготрайните активи.  

Една от уникалните възможности на модула е изграждането и съхраняването на всеки ДМА, като се поддържа подробна информация за придобиването, завеждането, методите на амортизация (счетоводна и данъчно призната), увеличаването на стойността, консервацията и снемането от употреба (продажба, бракуване, ликвидация и т.н.) на дълготрайните активи (ДА).

Основни предимства на DIPSI Дълготрайни активи

Калкулирай и поръчай

Shopping Cart