DIPSI Бизнес Анализи обработва големи количества от данни, генерира множество различни по критерии аналитични справки както на една, така и на множество отделни фирми, с които оперирате.

Бизнес Анализи  е напълно самостоятелен модул, който  работи в синхрон с останалите управленски модули като Счетоводство, Заплати, Склад и Управление на проекти, създадена, за да подпомага работата на мениджмънта на компанията, предоставяйки полезна бизнес информация под формата на справки. DIPSI Бизнес Анализи обработва вече съществуващи данни, които носят информация за растежа на бизнеса и развитието на полето на дейностите на конкретна фирма или на всички фирми, които управлявате.

Изключително важен за създаване на стратегии по планиране на бюджети и вземане на важни управленски решения за структурирането и основните механизмите на всички процеси в компанията.

Тъй като всеки бизнес модел има своите специфики, DIPSI Бизнес Анализи не е универсален софтуер, а персонализирано решение, с което получавате само функционалностите и справките, които са ви необходими.
Използвайте контактната форма по-долу, за да ни изпратите запитване, ние ще свържем с вас за детайлите!


Основни аналитични справки в DIPSI Бизнес Анализи

Калкулирай и поръчай

Shopping Cart