СОФТУЕР ОТ
НОВО ПОКОЛЕНИЕ

за търговци на Електроенергия

Софтуерен продукт за търговци на електроенергия с опция за персонализация.

software for electricity companies Софтуер за търговци на електроенергия DIPSI
Научи Повече

ЕДИННО РЕШЕНИЕ

за търговци на Електроенергия

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 2 Софтуер за търговци на електроенергия DIPSI

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Улеснява и автоматизира изцяло процесите на управление

Layer 2 Софтуер за търговци на електроенергия DIPSI

ИНТЕГРАЦИЯ

Интеграция и импорт на данни с цел изчисляване и издаване на фактури, кредитни и дебитни известия

Layer 2 1 Софтуер за търговци на електроенергия DIPSI

ИМПОРТ НА ФАЙЛОВЕ

Възможност за импорт на файлове от различни ЕРП

ФАКТУРИРАНЕ

 • ИЗДАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ И МЕЖДИННИ ФАКТУРИ НА КЛИЕНТИ – КОНСУМАТОРИ НА ПОЧАСОВО МЕРЕНЕ
 • ОБРАБОТВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ НА КЛИЕНТИ СЪС СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ ( СТП )
 • ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ ЗА БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ НА
  КЛИЕНТИ И ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
  ПО ДОГОВОРИ С ТЪРГОВЦИ
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЪЧНО ИЗДАВАНЕ НА AD HOC ФАКТУРИ
edited Софтуер за търговци на електроенергия DIPSI

ДЕКЛАРАЦИИ

 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧЕН ТИП СПРАВКИ ПО ЗАДАДЕНИ КРИТЕРИИ
 • УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КЛИЕНТСКА БАЗА ( CRM )
 • СЪХРАНЕНИЕ, ДОКУМЕНТОБРАБОТКА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОРИ
 • СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ИЗВЕСТЯВАНЕ ЧРЕЗ СМС ИЛИ ИМЕЙЛ НА КЛИЕНТ
 • ОПЦИЯ ЗА НАЧИСЛЕНИЕ НА ЛИХВИ ПРИ ПРОСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ
от ЕРП SLP@2x 3 Софтуер за търговци на електроенергия DIPSI

ИМПОРТ НА ДАННИ

 • ИНТЕГРАЦИЯ И ИМПОРТ НА ДАННИ С РАЗЛИЧНИ ПО ТИП ИЗТОЧНИЦИ С МЕСЕЧНО ИЛИ ПОЧАСОВО СЪДЪРЖАНИЯ
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА АГРЕГИРАНИ ДАННИ
 • ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ С МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО НА ДИПСИ, КАКТО И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БАЗА ДАННИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧЕН СЧЕТОВОДЕН ПРОДУКТ.
на клиенти 1@2x 1 Софтуер за търговци на електроенергия DIPSI
Shopping Cart