DIPSI Управление на клиенти CRM подпомага организацията на работата с клиентите и доставчиците във всеки етап на комуникация, поддържа голям обем от данни:  кореспонденция, архив с електронни документи, оферти, договори, анекси и всякакви съпътстващи ги други документи в познатите формати за работа (PDF, DOCx, RTF, XlSx, PNG, JPG и др.). В модула Управление на клиенти може да генерирате различни характеристики за клиента, в това число и ангажираните с обслужването им оператори или мениджъри в компанията.  

DIPSI Управление на клиенти е създадена както за стартиращи фирми, така и за по-малки и средни предприятия с различна икономическа дейност, структури, или бизнес модел на работа. Модулът е изключително полезен в следните сфери: здравни грижи, недвижимите имоти; застраховане, правни услуги; туризъм; медии и рекламни агенции, ресторанти и нестопански организации. Ако вашият бизнес е по-специфичен, допълнително може да бъде персонализиран модулът така, че да отговаря на модела на работа в компанията.

DIPSI Управление на клиенти работи напълно самостоятелно като CRM (Customer Relationship Management) система, но е още по-ефективен, ако вече във фирмата се използва Управление на проекти като система за Project Management,  където освен клиентите и доставчиците ще можете да управлявате и всеки отделен проект индивидуално и да следите за изпълнението и разходите по него. Така оптимизирате целия процес на работа с клиенти и проекти, за да предвиждате бюджети и да преценявате ефективността на персонала.

Основни предимства на DIPSI Управление на клиенти

Калкулирай и поръчай

Shopping Cart