main scene flat@2x scaled Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Интелигетно управление
на процесите

Софтуер за цялостно управление на
бизнес процесите

За Dipsi софтуер

Софтуер за бизнес управление и контрол, създаден като комплекс от отделни модули за организиране и оптимизиране на процесите по планиране, производство, логистика, продажби, маркетинг, счетоводство, човешкия ресурс.  Подходящ за малки и по-големи компании с над 100 служители.

С DIPSI управлявате с лекота Складовото стопанство, Заплати, отчитането на Дълготрайни активи, Счетоводната дейност, работата с Клиенти, изпълнението на Проекти и договори, целия документооборот.

Проследявате и анализирате ангажираността на служителите, разходите и печалбите, прогнозирате бюджети и създавате работни графици.

DIPSI се адаптира изключително лесно към всеки модел на работа и вид дейност. Изграден върху база данни от нерелационен тип, нашият продукт поддържа изключително голям обем от информация, като осигурява дигитализиране на голяма част от документите в оперативните и организационни процеси.

Dipsi mодули

Счетоводство

19.90€ / 2 потребители / месечно

Организация на счетоводното отчитане, импорт на документи, изцяло дигитализиран процес.

Дълготрайни активи

19.90€ / 2 потребители / месечно

Управлява състоянието, елиминира проблемите и поддържа всички необходими функционалности за описване и отчитане на  Дълготрайните Активи (ДА) на компанията.

Бизнес анализи

По запитване

Обработва големи количества данни, генерира множество различни по критерии аналитични справки както на една, така и на множество отделни фирми, с които оперирате

Заплати

32.90€ / 1 потребители / месечно

Управление на персонала, работните заплати, графици, електронни досиета, криптирани фишове, дистанционно подаване на информация.

Управление на проекти

62.90 – 189€ / 2 потребители / месечно

Управлявате всички договори, следите за изпълнението им, анализирате ефективността на служителите и проектите. Контролирате и намалявате рисковете и загубите на ресурси в компанията.

Склад и Логистика

29.90 / 2 потребители / месечно

Управление на складови наличности, въвеждане чрез импорт и изписване на стоки, възможност за много складове, интеграция със счетоводството

Управление на документи

19.90€ / 2 потребители / месечно

Отдалечено добавяте, следите и архивирате целия документооборот на вашата компания.

Управление на клиенти

48.90€ / 2 потребители / месечно

Подпомага организацията на работата с клиентите и доставчиците във всеки етап на комуникация, поддържа голям обем от данни

Когато рабoтите с DIPSI

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Управлявате всичко на едно място

С внедряването на цялостната система или отделните модули ще можете да следите и управлявате изпълнението по договорите си, отчетената дейност от служителите, счетоводството, дълготрайните активи, персонал и работни заплати, финанси, складови наличности и логистика.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 1 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Дигитални документи

Минимизира времето и елиминира грешките при преноса на документи с възможност за пълно дигитилазиране на документооборота.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 3 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Сигурност на данните

Защитени данни и архиви, криптиране и псевдонимизиране. Отговаря на изискванията за GDPR

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 2 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Автоматизации

За да бъде максимално ефективна работата на всички отдели във вашата организация, са изградени възможности за автоматизиран трансфер на данни вътре в организацията и с ключови клиенти и доставчици.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 5 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Анализи

Цялата информация се намира в единна база данни, затова и с изградените функционалности можете да правите анализ на бизнеса си, за да насочите усилията по бъдещата си работа в правилната посока.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 4 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Управление на риска

Възможност за организиране на KPI reports – следене и управление на рискови показатели


Видео Представяне

Софтуер за управление на бизнеса
Модул „Счетоводство“
Модул „Заплати/ТРЗ“
Модул „Склад и Логистика“

Избери своя план

Изберете модули

Счетоводство

Заплати ТРЗ

Склад и Логистика

Дълготрайни активи

Управление на проекти

Добави "Договори и Проекти" 62.9€ / месец

Управление на документи

Управление на клиенти

Вашият софтуер

Избраните от вас модули

Няма избрани модули Счетоводство: Заплати ТРЗ: Склад и Логистика: Дълготрайни активи: Управление на проекти: Управление на документи: Управление на клиенти: Консолидирани Справки: Бизнес Анализи: Фактуриране и Пътни листи: безплатно

Общo

Общо 00.00 € / месец
ДДС 20%: 00.00 € / месец
Обща сума: 00.00 € / месец

  Вашите данни

  Запитване

   Вашите данни

   DIPSI

   Телефон:
   +359 2 417 68 68

   Имейл:
   office@dipsi.tech

   Shopping Cart