main scene flat@2x scaled Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Интелигетно управление
на процесите

Софтуер за цялостно управление на
бизнес процесите

За Dipsi софтуер

Софтуер за бизнес управление и контрол, създаден като комплекс от отделни модули за организиране и оптимизиране на процесите по планиране, производство, логистика, продажби, маркетинг, счетоводство, човешкия ресурс.  Подходящ за малки и по-големи компании с над 100 служители.

С DIPSI управлявате с лекота Складовото стопанство, Заплати, отчитането на Дълготрайни активи, Счетоводната дейност, работата с Клиенти, изпълнението на Проекти и договори, целия документооборот.

Проследявате и анализирате ангажираността на служителите, разходите и печалбите, прогнозирате бюджети и създавате работни графици.

DIPSI се адаптира изключително лесно към всеки модел на работа и вид дейност. Изграден върху база данни от нерелационен тип, нашият продукт поддържа изключително голям обем от информация, като осигурява дигитализиране на голяма част от документите в оперативните и организационни процеси.

Dipsi mодули

Счетоводство

13€ / 2 потребители / месечно

Организация на счетоводното отчитане, импорт на документи, изцяло дигитализиран процес.

Дълготрайни активи

12€ / 2 потребители / месечно

Управлява състоянието, елиминира проблемите и поддържа всички необходими функционалности за описване и отчитане на  Дълготрайните Активи (ДА) на компанията.

Бизнес анализи

По запитване

Обработва големи количества данни, генерира множество различни по критерии аналитични справки както на една, така и на множество отделни фирми, с които оперирате

Заплати (ТРЗ)

19€ / 2 потребители / месечно

Управление на персонала, работните заплати, графици, електронни досиета, криптирани фишове, дистанционно подаване на информация.

Управление на проекти

42-149€ / 2 потребители / месечно

Управлявате всички договори, следите за изпълнението им, анализирате ефективността на служителите и проектите. Контролирате и намалявате рисковете и загубите на ресурси в компанията.

Склад и Логистика

10€ / 2 потребители / месечно

Управление на складови наличности, въвеждане чрез импорт и изписване на стоки, възможност за много складове, интеграция със счетоводството

Управление на документи

11€ / 2 потребители / месечно

Отдалечено добавяте, следите и архивирате целия документооборот на вашата компания.

Управление на клиенти

42€ / 2 потребители / месечно

Подпомага организацията на работата с клиентите и доставчиците във всеки етап на комуникация, поддържа голям обем от данни

Предимства на софтуера

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Управлявате всичко на едно място

С внедряването на цялостната система или отделните модули ще можете да следите и управлявате изпълнението по договорите си, отчетената дейност от служителите, счетоводството, дълготрайните активи, персонал и работни заплати, финанси, складови наличности и логистика.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 1 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Дигитални документи

Минимизира времето и елиминира грешките при преноса на документи с възможност за пълно дигитилазиране на документооборота.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 3 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Сигурност на данните

Защитени данни и архиви, криптиране и псевдонимизиране. Отговаря на изискванията за GDPR

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 2 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Автоматизации

За да бъде максимално ефективна работата на всички отдели във вашата организация, са изградени възможности за автоматизиран трансфер на данни вътре в организацията и с ключови клиенти и доставчици.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 5 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Анализи

Цялата информация се намира в единна база данни, затова и с изградените функционалности можете да правите анализ на бизнеса си, за да насочите усилията по бъдещата си работа в правилната посока.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 4 Софтуер за управление на бизнеса DIPSI

Управление на риска

Възможност за организиране на KPI reports – следене и управление на рискови показатели


Интуитивен интерфейс

Избери своя план

Изберете модули

Счетоводство

Заплати ТРЗ

Склад и Логистика

Дълготрайни активи

Управление на проекти

Добави "Основен Достъп"

Управление на документи

Управление на клиенти

Вашият софтуер

Избраните от вас модули

Няма избрани модули Счетоводство Заплати ТРЗ Склад и Логистика Дълготрайни активи Управление на проекти Управление на документи Управление на клиенти Консолидирани Справки: Бизнес Анализи:

Общo

Общо 00.00 € / месец
ДДС 20%: 00.00 € / месец
Обща сума: 00.00 € / месец

Запитване

  Вашите данни

  DIPSI

  Телефон:
  +359 2 417 68 68

  Имейл:
  office@dipsi.tech