main scene flat@2x scaled Home DIPSI

Интелигетно управление
на процесите

Облачно управление на бизнес процесите.
Mодули според нуждите на вашия бизнес

За Dipsi

Изключително лесна за администриране платформа, създадена като комплекс от отделни модули за организиране на процесите по планиране, производство, продажба, маркетинг и счетоводство както в малки, така и в по-големи компании с голям брой служители.

Управлява и осигурява пълен информационен достъп до складовото стопанство, ТРЗ и отчитането на ДМА, подпомага цялостно счетоводната дейност.

Изградена от модули и системи, позволява цялостно или компонентно използване на продукта според типа дейностите в компанията.
Високо адаптивна, платформата е разработена с възможност за изграждане според модела на работа в компанията.

Dipsi mодули

Счетоводство

5$ / user / month

Организация на счетоводното отчитане, импорт на документи, изцяло дигитализиран облачно базиран процес.

Управление на проекти

10$ / user / month

Управлявате всички договори, следите за изпълнението им, анализирате ефективността на служителите и проектите. Контролирате и намалявате рисковете и загубите на ресурси в компанията.

Заплати ТРЗ

5$ / user / month

Управление в облачна среда на персонала, графици, електронни досиета, криптирани фишове, дистанционно подаване на информация.

Управление на проекти

8$ / user / month

Отдалечено добавяне, следене и архивиране на целия документооборот в облачна среда.

Склад и Логистика

5$ / user / month

Управление на складови наличности, въвеждане чрез импорт и изписване на стоки, възможност за много складове, интеграция със счетоводството

Управление на документи

12$ / user / month

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​

Предимства

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec Home DIPSI

Управлявате всичко на едно място

С внедряването на цялостната система или отделните модули ще можете да следите и управлявате изпълнението по договорите си, отчетената дейност от служителите, счетоводството, дълготрайните активи, персонал и работни заплати, финанси, складови наличности и логистика.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 1 Home DIPSI

Дигитални документи

Управлявате всички договори, следите за изпълнението им, анализирате ефективността на служителите и проектите. Контролирате и намалявате рисковете и загубите на ресурси в компанията.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 3 Home DIPSI

Сигурност на данните

Защитени данни и архиви, криптиране и псевдонимизиране. Отговаря на изискванията за GDPR

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 2 Home DIPSI

Автоматизации

За да бъде максимално ефективна работата на всички отдели във вашата организация, са изградени възможности за автоматизиран трансфер на данни вътре в организацията и с ключови клиенти и доставчици.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 5 Home DIPSI

Анализи

Цялата информация се намира в единна база данни, за това и с изградените функционалности можете да правите анализ на бизнеса си, за да насочите усилията по бъдещата си работа в правилната посока.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 4 Home DIPSI

Управление на риска

Възможност за организиране на KPI reports – следене и управление на рискови показатели


Интуитивен интерфейс

Избери своя план

Счетоводство

$39per user

Счетовдство
Пътни Листи
Консолидирани Справки
Фактуриране
Склад

$39per user

Склад
v. Супто
v. Light
Пътни Листи
Фактуриране
Заплати (ТРЗ)

$39per user

Заплати (ТРЗ)
Пътни Листи
Фактуриране
Управление на Проекти

$39per user

PM (Управление на проекти)
DM (Управление на документи)
Склад
Пътни Листи
Фактуриране
Дълготрайни Активи

$39per user

Дълготрайни Активи
Пътни Листи
Фактуриране
Бизнес Анализи

$39per user

Счетовдство
Заплати (ТРЗ)
Пътни Листи
Консолидирани Справки
Фактуриране

Изберете модули

Счетоводство

Добави Консолидирани справки

Заплати

Дълготрайни активи

Склад

PMS

DMS

Вашият софтуер

Избраните от вас пакети

Няма избрани пакети Бизнес Анализи Счетоводство Заплати (ТРЗ) Дълготрайни активи Склад Управление на проекти
Обща за пакетите: 00.00 $ / месец

Избраните от вас модули

Няма избрани модули Счетоводство Заплати Дълготрайни активи Склад PMS DMS
Обща за модулите: 00.00 $ / месец

Общo

Общо 00.00 $ /
ДДС 20%: 00.00 $ / месец
Обща сума: 00.00 $ / месец

Запитване

  Вашите данни

  Дипси ЕАД

  Телефон:
  +359 2 417 68 68

  Имейл:
  office@dipsi.com

  Адрес:
  1799 София,
  България ж.к. Младост 2,
  бл. 256А, партер