main scene flat@2x scaled Home DIPSI

Интелигетно управление
на процесите

Софтуеър за цялостно управление на
бизнес процесите

За Dipsi

Софтуер за бизнес управление и контрол, създаден като комплекс от отделни модули за организиране и оптимизиране на процесите по планиране, производство, логистика, продажби, маркетинг, счетоводство, човешкия ресурс.  Подходящ за малки и по-големи компании с над 100 служители.

С DIPSI управлявате с лекота Складовото стопанство, Заплати, отчитането на Дълготрайни активи, Счетоводната дейност, работата с Клиенти, изпълнението на Проекти и договори, целия документооборот.

Проследявате и анализирате ангажираността на служителите, разходите и печалбите, прогнозирате бюджети и създавате работни графици.

DIPSI се адаптира изключително лесно към всеки модел на работа и вид дейност. Изграден върху база данни от нерелационен тип, нашият поддържа изключително голям обем от информация, като осигурява дигитализиране на голяма част от документите в оперативните и организационни процеси.

Dipsi mодули

Счетоводство

13€ / 2 потребители / месечно

Организация на счетоводното отчитане, импорт на документи, изцяло дигитализиран облачно базиран процес.

Дълготрайни активи

12€ / 2 потребители / месечно

Управлява състоянието, елиминира проблемите и поддържа всички необходими функционалности за описване и отчитане на  Дълготрайните Активи (ДА) на компанията.

Бизнес анализи

По запитване

Обработва големи количества данни, генерира множество различни по критерии аналитични справки както на една, така и на множество отделни фирми, с които оперирате

Заплати (ТРЗ)

19€ / 2 потребители / месечно

Управление в облачна среда на персонала, работните заплати, графици, електронни досиета, криптирани фишове, дистанционно подаване на информация.

Управление на проекти

42-149€ / 2 потребители / месечно

Управлявате всички договори, следите за изпълнението им, анализирате ефективността на служителите и проектите. Контролирате и намалявате рисковете и загубите на ресурси в компанията.

Склад и Логистика

10€ / 2 потребители / месечно

Управление на складови наличности, въвеждане чрез импорт и изписване на стоки, възможност за много складове, интеграция със счетоводството

Управление на документи

11€ / 2 потребители / месечно

Отдалечено добавяте, следите и архивирате целия документооборот на компанията.

Управление на клиенти

42€ / 2 потребители / месечно

Подпомага организацията на работата с клиентите и доставчиците във всеки етап на комуникация, поддържа голям обем от данни

Предимства

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec Home DIPSI

Управлявате всичко на едно място

С внедряването на цялостната система или отделните модули ще можете да следите и управлявате изпълнението по договорите си, отчетената дейност от служителите, счетоводството, дълготрайните активи, персонал и работни заплати, финанси, складови наличности и логистика.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 1 Home DIPSI

Дигитални документи

Управлявате всички договори, следите за изпълнението им, анализирате ефективността на служителите и проектите. Контролирате и намалявате рисковете и загубите на ресурси в компанията.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 3 Home DIPSI

Сигурност на данните

Защитени данни и архиви, криптиране и псевдонимизиране. Отговаря на изискванията за GDPR

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 2 Home DIPSI

Автоматизации

За да бъде максимално ефективна работата на всички отдели във вашата организация, са изградени възможности за автоматизиран трансфер на данни вътре в организацията и с ключови клиенти и доставчици.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 5 Home DIPSI

Анализи

Цялата информация се намира в единна база данни, за това и с изградените функционалности можете да правите анализ на бизнеса си, за да насочите усилията по бъдещата си работа в правилната посока.

urn aaid sc US ab345698 e94e 4a0e 8c2b a6fba70cb7ec 4 Home DIPSI

Управление на риска

Възможност за организиране на KPI reports – следене и управление на рискови показатели


Интуитивен интерфейс

Избери своя план

Изберете модули

Счетоводство

Заплати ТРЗ

Склад и Логистика

Дълготрайни активи

Управление на проекти

Добави "Основен Достъп"

Управление на документи

Управление на клиенти

Вашият софтуер

Избраните от вас модули

Няма избрани модули Счетоводство Заплати ТРЗ Склад и Логистика Дълготрайни активи Управление на проекти Управление на документи Управление на клиенти Консолидирани Справки: Бизнес Анализи:

Общo

Общо 00.00 € / месец
ДДС 20%: 00.00 € / месец
Обща сума: 00.00 € / месец

Запитване

  Вашите данни

  DIPSI

  Телефон:
  +359 2 417 68 68

  Имейл:
  office@dipsi.tech